Автопортрет

холст, акрил, 400х500 мм.,2020 г.

Черногория. Гора Ловчен.